Wymagania formalne i prawne związane z odwiertami

Studnie głębinowe – wymagania

Miejsca, w których możliwe jest wiercenie studni głębinowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu określono minimalne odległości, w jakich powinna znajdować się studnia, z której planuje się czerpać wodę do spożycia:

  • 5 metrów od granicy działki,
  • 7,5 metra od osi rowu przydrożnego,
  • 15 metrów od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, zbiorników na nieczystości, kompostowników itp.,
  • 30 metrów od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu w przypadku oczyszczania biologicznego,
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, drenażu rozsączającego kanalizacji lokalnej (przy braku biologicznego oczyszczania ścieków) i granicy pola filtracyjnego.

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej, gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

Przepisy prawne odwierty pomp ciepła

Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym wszelkie prace związane z wykonaniem otworów w celu wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości do 30 metrów nie wymagają projektu robót geologicznych. Dla sond o głębokości otworu od 30 do 100 m istnieje zaś obowiązek wykonania projektu robót geologicznych. Taki projekt należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, który podlega zgłoszeniu staroście.

ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PIONOWYCH GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA
1. Prawo Wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z późniejszymi zmianami)
2. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami)

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zadzwoń na numer
785 002 121

lub poproś o kontakt za pomocą poniższego formularza – oddzwonimy.

ODWIERTY.NET Sp. Z O.O

ul. Gdyńska 29B
83-330 Małkowo
woj. Pomorskie

+48 785 00 21 21

calda@odwierty.net