Studnie głębinowe

Czym są studnie głębinowe?

Wiercenie studni głębinowych cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców gospodarstw domowych, lecz także wśród właścicieli zakładów przemysłowych oraz gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym są studnie głębinowe, na czym polegają odwierty, ile kosztuje wiercenie studni głębinowych, jakie odległości należy zachować podczas ich wiercenia oraz jakie są korzyści z posiadania studni głębinowej.

Studnia głębinowa jest pionowym sztucznym otworem, z którego można czerpać wodę. Coraz częściej tradycyjne studnie kopane są zastępowane przez studnie wiercone (głębinowe). Dlaczego? Otóż woda znajdująca się w studni wierconej pochodzi z warstw wodonośnych zlokalizowanych między warstwami nieprzepuszczalnymi, dlatego jest mniej narażona na obecność zanieczyszczeń niż w przypadku studni kopanych, które pobierają wodę z najpłytszego poziomu wodonośnego znajdującego się nad warstwami nieprzepuszczalnymi. Pobór wody ze studni możliwy jest dzięki pompie głębinowej (studnia wiercona), a także kołowrotowi lub pompie elektrycznej (studnia kopana). Jeśli zależy ci na czerpaniu czystej wody zdatnej do picia i korzystaniu z nowoczesnej studni głębinowej, najlepszym rozwiązaniem będzie studnia wiercona, która czerpie wodę z głębokości kilkudziesięciu metrów, podczas gdy studnia kopana pobiera ją z zaledwie kilku metrów.

Na czym polegają odwierty
studni głębinowych?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, aby rozpocząć wiercenie studni głębinowych, należy w pierwszej kolejności uzyskać zatwierdzenie projektu robót geologicznych wydawane przez właściwy organ administracji publicznej. Pozwolenie to jest konieczne tylko wtedy, kiedy zamierzamy wybudować studnię głębszą niż 30 metrów i czerpać z niej więcej niż 5000 litrów na dobę. Konieczne może być również zgłoszenie zamiaru budowy studni. Po uzyskaniu pozwoleń można przystąpić do prac, wybierając odpowiednią metodę wykonania odwiertu.

Odwierty studni głębinowych przeprowadza się przy użyciu profesjonalnej wiertnicy. Naszą ofertą obejmujemy wiercenie studni głębinowych oraz studni pod pompy ciepła.

Wykonujemy usługi wiercenia studni głębinowych przy domu oraz studni na potrzeby przemysłowe.
Korzystamy z najnowszej technologii wiercenia, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu, czystość wody i środowiska.

Gdzie można wiercić studnie?

Miejsca, w których możliwe jest wiercenie studni głębinowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu określono minimalne odległości, w jakich powinna znajdować się studnia, z której planuje się czerpać wodę do spożycia:

 • 5 metrów od granicy działki,
 • 7,5 metra od osi rowu przydrożnego,
 • 15 metrów od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, zbiorników na nieczystości, kompostowników itp.,
 • 30 metrów od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu w przypadku oczyszczania biologicznego,
 • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, drenażu rozsączającego kanalizacji lokalnej (przy braku biologicznego oczyszczania ścieków) i granicy pola filtracyjnego.

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej, gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

Odwierty studni głębinowych – zalety

Do podstawowych zalet studni głębinowych zaliczamy:

 • możliwość czerpania czystej wody z warstw wodonośnych,
 • bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu,
 • możliwość korzystania z najnowszych technologii
 • przedłużających żywotność studni,
 • brak dewastacji terenu przy odwiercie,
 • brak stosowania środków chemicznych podczas odwiertu,
 • oszczędność w porównaniu z wodociągami,
 • niezależność od wodociągów.

Wiercenie studni głębinowych przez firmę Calda to gwarancja osiągnięcia wszystkich korzyści, jakie daje studnia głębinowa.

Ile kosztuje wiercenie
studni głębinowych?

W Calda za odwiert pod studnię głębinową zapłacisz jedynie 320zł netto za metr bieżący (mb) – cena ta obejmuje wszystkie odwierty studni głębinowych powyżej 30 mb. W skład usługi objętej wspomnianą kwotą wchodzą poniższe czynności:

 • wykonanie odwiertu,
 • wprowadzenie rury studziennej (z atestem do wody pitnej) PVC 125 mm wraz z filtrem szczelinowym,
 • obsypka żwirowa,
 • oczyszczenie otworu,
 • uruchomienie studni oraz odpompowanie z określeniem wydajności, pomiar lustra statycznego i dynamicznego wody w celu doboru odpowiedniej pompy głębinowej.

Do dodatkowo płatnych usług zaliczamy:

 • wykonanie dokumentacji geologicznej,
 • zakup i montaż pompy głębinowej,
 • zabezpieczenie otworu studni,
 • wykonanie przyłącza do budynku,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej.

Nasza firma wykorzystuje tylko certyfikowane wyroby, które spełniają wymagania branży.

Odwiedź nas

ul. Gdyńska 29B
83-330 Małkowo

Zadzwoń

+48 785 00 21 21

Napisz do nas

calda@odwierty.net