+48 785 002 121 calda@odwierty.net

Studnie Głębinowe

Naszą ofertą obejmujemy wiercenie studni głębinowych. Wykonujemy studnie głębinowe oraz studnie pod pompy ciepła.

Wykonujemy usługi wiercenia studni głębinowych przy domu oraz studni na potrzeby przemysłowe.

Korzystamy z najnowszej technologii wiercenia, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu, czystość wody i środowiska.

Gdzie Można Wiercić Studnie?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

– 7,5 m od od osi rowu przydrożnego
– 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
– 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
– 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
– 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa do studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

maszyna do odwiertów w trakcie pracy - obok stoi operator
specjalistyczna maszyna do odwiertów studni
maszyna do odwiertów w trakcie pracy - obok stoi operator
specjalistyczna maszyna do odwiertów studni 2

Nasza Oferta

180,- zł/mb za odwiert pod studnię głębinową tj.:

– wykonanie odwiertu,
– wprowadzenie rury studziennej (niebieska) PVC 110mm wraz z filtrem szczelinowym,
obsypka żwirowa,
oczyszczenie otworu,
uruchomienie studni oraz odpompowanie z określeniem wydajności, pomiar lustra statycznego i dynamicznego wody w celu doboru odpowiedniej pompy głębinowej.

Dodatkowo odpłatna jest dokumentacja geologiczna, pompa, i jej montaż, zabezpieczenie otworu studziennego, obudowa studni, wykonanie przyłącza do budynku i instalacji wewnętrznej.
Nasza firma wykorzystuje tylko certyfikowane wyroby, które spełniają wymagania branży.
Powyższa cena jest dla zleceń powyżej 30 mb odwiertu oraz jest ceną netto.

Wyślij Zapytanie Ofertowe

Siedziba Firmy

ul. Gdyńska 29B
83-330 Małkowo

Skontaktuj Się

tel. +48 785 00 21 21

ADRES EMAIL

calda@odwierty.net