+48 785 002 121 calda@odwierty.net

Profesjonalne odwierty studni głębinowych

Wiertnica studnie

Zdj.1 – Wiertnica

Wiercenie studni głębinowych cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców gospodarstw domowych, lecz także wśród właścicieli zakładów przemysłowych oraz gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym są studnie głębinowe, na czym polegają odwierty, ile kosztuje wiercenie studni głębinowych, jakie odległości należy zachować podczas ich wiercenia oraz jakie są korzyści posiadania studni głębinowej.

Czym są studnie głębinowe?

Studnia głębinowa jest pionowym sztucznym otworem, z którego można czerpać wodę. Coraz częściej tradycyjne studnie kopane są zastępowane przez studnie wiercone (głębinowe). Dlaczego? Otóż woda znajdująca się w studni wierconej pochodzi z warstw wodonośnych zlokalizowanych między warstwami nieprzepuszczalnymi, dlatego jest mniej narażona na obecność zanieczyszczeń niż w przypadku studni kopanych, które pobierają wodę z najpłytszego poziomu wodonośnego znajdującego się nad warstwami nieprzepuszczalnymi. Pobór wody ze studni możliwy jest dzięki pompie głębinowej (studnia wiercona), a także kołowrotowi lub pompie elektrycznej (studnia kopana). Jeśli zależy ci na czerpaniu czystej wody zdatnej do picia i korzystaniu z nowoczesnej studni głębinowej, najlepszym rozwiązaniem będzie studnia wiercona, która czerpie wodę z głębokości kilkudziesięciu metrów, podczas gdy studnia kopana pobiera ją z zaledwie kilku metrów.

Na czym polegają odwierty studni głębinowych?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, aby rozpocząć wiercenie studni głębinowych, należy w pierwszej kolejności uzyskać zatwierdzenie projektu robót geologicznych wydawane przez właściwy organ administracji publicznej. Pozwolenie to jest konieczne tylko wtedy, kiedy zamierzamy wybudować studnię głębszą niż 30 metrów i czerpać z niej więcej niż 5000 litrów na dobę. Konieczne może być również zgłoszenie zamiaru budowy studni. Po uzyskaniu pozwoleń można przystąpić do prac, wybierając odpowiednią metodę wykonania odwiertu. Odwierty studni głębinowych przeprowadza się przy użyciu profesjonalnej wiertnicy.

Ile kosztuje wiercenie studni głębinowych?

Kran - woda z studni

Zdj.2- Woda z studni głębinowej

W Calda za odwiert pod studnię głębinową zapłacisz jedynie 180 zł netto za metr bieżący (mb) – cena ta obejmuje wszystkie odwierty studni głębinowych powyżej 30 mb. W skład usługi objętej wspomnianą kwotą wchodzą poniższe czynności:

 • wykonanie odwiertu studni głębinowej,
 • wprowadzenie rury studziennej i filtra szczelinowego,
 • obsypka żwirowa,
 • oczyszczenie otworu,
 • określenie wydajności z pomiarem lustra wody oraz doborem pompy głębinowej.

Do dodatkowo płatnych usług zaliczamy:

 • wykonanie dokumentacji geologicznej,
 • zakup i montaż pompy głębinowej,
 • zabezpieczenie otworu studni,
 • wykonanie przyłącza do budynku,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej.

Gdzie można przeprowadzić odwierty studni głębinowych?

Miejsca, w których możliwe jest wiercenie studni głębinowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu określono minimalne odległości, w jakich powinna znajdować się studnia, z której planuje się czerpać wodę do spożycia:

 • 5 metrów od granicy działki,
 • 7,5 metra od osi rowu przydrożnego,
 • 15 metrów od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, zbiorników na nieczystości, kompostowników itp.,
 • 30 metrów od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu w przypadku oczyszczania biologicznego,
 • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, drenażu rozsączającego kanalizacji lokalnej (przy braku biologicznego oczyszczania ścieków) i granicy pola filtracyjnego.

Odwierty studni głębinowych – zalety

Do podstawowych zalet studni głębinowych zaliczamy:

 • możliwość czerpania czystej wody z warstw wodonośnych,
 • bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu,
 • możliwość korzystania z najnowszych technologii przedłużających żywotność studni,
 • brak dewastacji terenu przy odwiercie,
 • brak stosowania środków chemicznych podczas odwiertu,
 • oszczędność w porównaniu z wodociągami,
 • niezależność od wodociągów.

Wiercenie studni głębinowych przez Calda to gwarancja osiągnięcia wszystkich korzyści, jakie daje studnia głębinowa.

Wyślij Zapytanie Ofertowe

Siedziba Firmy

ul. Gdyńska 29B
83-330 Małkowo

Skontaktuj Się

tel. +48 785 00 21 21

ADRES EMAIL

calda@odwierty.net